05/09/2019
HOÀNG QUYÊN – BẢO DUY
HOÀNG QUYÊN – BẢO DUY

Tiếp nối 5 kỳ trước, chương trình Diễn xướng Nam Bộ kỳ 6 với chủ đề “Rặc ròng cung - nhịp" vừa diễn ra trong không gian ấm cúng tại Salon Saigon. Chương trình nhằm giới thiệu các hình thức diễn xướng dân gian xưa và nay của miền Nam, góp phần bảo tồn, phát triển di sản văn hóa nước nhà.

Video liên quan