Tag:

thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2

Tại cuộc họp, Tổng thống Trump phát biểu: "Khi bạn có một mối quan hệ tốt, nhiều điều tốt đẹp cũng sẽ diễn ra", “Chúng ta đã đạt được nhiều tiến bộ cho đến giờ. Và đây là lúc chúng ta đến Hà Nội, cùng ngồi xuống và có cuộc nói chuyện tuyệt vời này” Video thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2

Toàn cảnh phiên họp giữa Tổng thống Donald Trump và chủ tịch Kim Jong Un
Tin nóng   |   28/02/2019
Toàn cảnh phiên họp giữa Tổng thống Donald Trump và chủ tịch Kim Jong Un

Tại cuộc họp, Tổng thống Trump phát biểu: "Khi bạn có một mối quan hệ tốt, nhiều điều tốt đẹp cũng sẽ diễn ra", “Chúng ta đã đạt được nhiều tiến bộ cho đến giờ. Và đây là lúc chúng ta đến Hà Nội, cùng ngồi xuống và có cuộc nói chuyện tuyệt vời này”