Tag:

thuốc kháng sinh

Nhiều người có thói quen tự mua thuốc ở nhà thuốc về uống. Nhưng có hàng loạt chuyện liên quan tới thuốc mà người dân cần lưu ý: thuốc ống có nên bảo quản để dùng tiếp, thuốc kê đơn có nên tự mua về uống, những biểu hiện của sốc phản vệ thuốc ra sao? Video thuốc kháng sinh

Thuốc uống còn dư, bảo quản sao cho đúng?
Hỏi Chuyện Sức Khỏe   |   31/07/2023
Thuốc uống còn dư, bảo quản sao cho đúng?

Nhiều người có thói quen tự mua thuốc ở nhà thuốc về uống. Nhưng có hàng loạt chuyện liên quan tới thuốc mà người dân cần lưu ý: thuốc ống có nên bảo quản để dùng tiếp, thuốc kê đơn có nên tự mua về uống, những biểu hiện của sốc phản vệ thuốc ra sao?