Tag:

thú vị về sư tử biển

TTO - Con sư tử biển nhẹ nhàng bắt lấy con cá ở trong bàn tay của cô gái và kiên nhẫn chờ đợi cô đưa những con cá tiếp theo cho mình... Video thú vị về sư tử biển

Thú vị   |   02/09/2020
Video: Sư tử, chim biển bám theo thuyền xin đồ ăn

TTO - Con sư tử biển nhẹ nhàng bắt lấy con cá ở trong bàn tay của cô gái và kiên nhẫn chờ đợi cô đưa những con cá tiếp theo cho mình...