Tag:

Thủ tướng Campuchia

Ngày 15-9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiếp Thủ tướng Campuchia Hun Manet tại Đại lễ đường Nhân dân, Bắc Kinh. Video Thủ tướng Campuchia

Thủ tướng Campuchia Hun Manet gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình
Thế giới   |   15/09/2023
Thủ tướng Campuchia Hun Manet gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Ngày 15-9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiếp Thủ tướng Campuchia Hun Manet tại Đại lễ đường Nhân dân, Bắc Kinh.