Tag:

thu phí nuôi bệnh

Tiêu điểm của Tin nóng 24h hôm nay, 11-4, tiếp tục đề cập đến vấn đề thân nhân người bệnh phải trả phí, không chỉ là những ý kiến khác nhau, việc thu phí này còn đặt ra vấn đề lớn hơn: thu phí như vậy có “xứng đồng tiền bát gạo” hay không? Tin nóng 24h hôm nay còn cập nhật nhiều tin tức diễn ra trong ngày. Video thu phí nuôi bệnh

Tin nóng 24h: Thân nhân người bệnh phải trả phí, có “xứng đồng tiền bát gạo”?
| 11/04/2019
Tin nóng 24h: Thân nhân người bệnh phải trả phí, có “xứng đồng tiền bát gạo”?

Tiêu điểm của Tin nóng 24h hôm nay, 11-4, tiếp tục đề cập đến vấn đề thân nhân người bệnh phải trả phí, không chỉ là những ý kiến khác nhau, việc thu phí này còn đặt ra vấn đề lớn hơn: thu phí như vậy có “xứng đồng tiền bát gạo” hay không? Tin nóng 24h hôm nay còn cập nhật nhiều tin tức diễn ra trong ngày.