24/08/2019
HOÀI THƯƠNG – SANH TÀI – UYÊN THI
HOÀI THƯƠNG – SANH TÀI – UYÊN THI

Chồn hương có đặc tính dễ nuôi, dễ chăm sóc. Nó có thể ăn tất cả các loại thức ăn kể cả thực vật lẫn động vật.