23/08/2019
HOÀI THƯƠNG – MAI HUYỀN – THÚY QUYÊN
HOÀI THƯƠNG – MAI HUYỀN – THÚY QUYÊN

Mô hình nuôi chồn hương thương phẩm của anh Võ Văn Tiến ở xã Kiểng Phước, huyện Gò Công Đông, Tiền Giang, là mô hình mới, độc đáo đầy triển vọng.

Video liên quan