13/11/2019

Thử nghiệm thành công thiết bị khám xe hơi đầu tiên ở Việt Nam

Một công ty khởi nghiệp tại TP.HCM vừa thử nghiệm thành công thiết bị khám xe hơi đầu tiên tại Việt Nam có tên Micas.

Video liên quan