20/09/2019

Sau thành công tại Hà Nội, nữ ca sĩ Thu Minh đã chính thức mang tour triển lãm về 26 năm cuộc đời - sự nghiệp của chính mình với tên gọi: The NEST ICON: Thu Minh Diva Dictionary đến Hồ Chí Minh.

Video liên quan