Tag:

thu lời bất chính

Dự kiến ngày 26-7, TAND thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ đưa ra xét xử vụ ‘cho vay lãi nặng’ và ‘rửa tiền đối với cha con 'Thiện Soi'. Hai bị cáo này cho vay hơn 320 tỉ đồng, thu lời bất chính gần 100 tỉ nhờ lãi nặng. Video thu lời bất chính

Cáo trạng xác định cha con 'Thiện Soi' cho vay lãi nặng thu lời gần 100 tỉ đồng
Tin nóng   |   25/07/2023
Cáo trạng xác định cha con 'Thiện Soi' cho vay lãi nặng thu lời gần 100 tỉ đồng

Dự kiến ngày 26-7, TAND thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ đưa ra xét xử vụ ‘cho vay lãi nặng’ và ‘rửa tiền đối với cha con 'Thiện Soi'. Hai bị cáo này cho vay hơn 320 tỉ đồng, thu lời bất chính gần 100 tỉ nhờ lãi nặng.