Tag:

thu hồi

Người dân có đất bị thu hồi trên địa bàn TP.HCM sẽ được bồi thường với giá gấp từ 3 đến 25 lần so với giá đất nhà nước. Quy định này được áp dụng từ 18-3, tùy mỗi quận, huyện. Video thu hồi

Video: Từ 18-3, người dân TP.HCM bị thu hồi đất được bồi thường gấp bao nhiêu lần giá đất nhà nước?
Tin nóng   |   14/03/2023
Video: Từ 18-3, người dân TP.HCM bị thu hồi đất được bồi thường gấp bao nhiêu lần giá đất nhà nước?

Người dân có đất bị thu hồi trên địa bàn TP.HCM sẽ được bồi thường với giá gấp từ 3 đến 25 lần so với giá đất nhà nước. Quy định này được áp dụng từ 18-3, tùy mỗi quận, huyện.