Tag:

Thu Hằng

Vùng cao Y Tý, Lào Cai hiện lên thật nên thơ, bay bổng qua MV "Nhà em ở lưng đồi” của Quán quân dòng nhạc dân gian giải Sao mai 2015 Thu Hằng. Video Thu Hằng

Ngắm thiên nhiên Y Tý qua MV của Quán quân Sao mai 2015 Thu Hằng
Giải trí | 06/01/2019
Ngắm thiên nhiên Y Tý qua MV của Quán quân Sao mai 2015 Thu Hằng

Vùng cao Y Tý, Lào Cai hiện lên thật nên thơ, bay bổng qua MV "Nhà em ở lưng đồi” của Quán quân dòng nhạc dân gian giải Sao mai 2015 Thu Hằng.