Tag:

thu được tổng cộng

TTO - Trong 2 ngày triển khai lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại các quán nhậu, Q. Bình Thạnh TP.HCM thu được tổng cộng 82 mẫu và đã có kết quả 32 mẫu âm tính. Video thu được tổng cộng

Video: 32 mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên tại quán nhậu âm tính, 50 mẫu chờ kết quả
Tin nóng   |   24/02/2021
Video: 32 mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên tại quán nhậu âm tính, 50 mẫu chờ kết quả

TTO - Trong 2 ngày triển khai lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại các quán nhậu, Q. Bình Thạnh TP.HCM thu được tổng cộng 82 mẫu và đã có kết quả 32 mẫu âm tính.