Tag:

thông qua luật

TTO - Tây Ban Nha vừa thông qua luật đồng thuận tình dục. Theo đó, "chỉ khi nói có mới là đồng ý" (đồng thuận tình dục). Đạo luật được Quốc hội Tây Ban Nha thông qua với tỉ lệ 205 phiếu thuận, 141 phiếu chống và 3 phiếu vắng mặt, theo báo Guardian. Video thông qua luật

Video: Tây Ban Nha siết chặt luật về tội phạm tình dục, ‘chỉ khi nói có mới là đồng ý’
Tin nóng   |   26/08/2022
Video: Tây Ban Nha siết chặt luật về tội phạm tình dục, ‘chỉ khi nói có mới là đồng ý’

TTO - Tây Ban Nha vừa thông qua luật đồng thuận tình dục. Theo đó, "chỉ khi nói có mới là đồng ý" (đồng thuận tình dục). Đạo luật được Quốc hội Tây Ban Nha thông qua với tỉ lệ 205 phiếu thuận, 141 phiếu chống và 3 phiếu vắng mặt, theo báo Guardian.