Tag:

thông điệp tích cực

13 tác phẩm đoạt giải cuộc thi “Món Tết quê nhà” là những tác phẩm mang thông điệp tích cực, gợi nhớ phong vị ngày tết quê hương, những nét đẹp của món ăn ngày tết, những câu chuyện về ẩm thực mùa xuân, gợi nhớ những món ăn tinh thần sum họp gia đình Video thông điệp tích cực

13 tác phẩm đoạt giải cuộc thi viết “Món Tết quê nhà”
Bạn có biết   |   01/01/2023
13 tác phẩm đoạt giải cuộc thi viết “Món Tết quê nhà”

13 tác phẩm đoạt giải cuộc thi “Món Tết quê nhà” là những tác phẩm mang thông điệp tích cực, gợi nhớ phong vị ngày tết quê hương, những nét đẹp của món ăn ngày tết, những câu chuyện về ẩm thực mùa xuân, gợi nhớ những món ăn tinh thần sum họp gia đình