Tag:

thời tiết

Theo dự báo Hong Kong chiều 23-7, tâm bão Doksuri đang ở 14,8 độ vĩ Bắc, 128,4 độ kinh Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão 110km/h (tương đương cấp 11). Video thời tiết

Tin nóng   |   23/07/2023
Hình ảnh vệ tinh bão Doksuri cấp 11, dự báo sẽ mạnh đến cấp 17

Theo dự báo Hong Kong chiều 23-7, tâm bão Doksuri đang ở 14,8 độ vĩ Bắc, 128,4 độ kinh Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão 110km/h (tương đương cấp 11).

Từ ngày
Đến ngày