Tag:

thời điểm đưa dự á

TTO - Sau 10 năm thi công, dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông ở Hà Nội đã cơ bản hoàn thành nhưng đến nay các bộ, ngành liên quan vẫn chưa thể 'chốt' thời điểm đưa dự án vào khai thác thương mại. Video thời điểm đưa dự á

Video: Sau 10 năm thi công, đường sắt Cát Linh - Hà Đông chưa thể 'chốt' lúc nào lăn bánh
Tin nóng   |   27/10/2021
Video: Sau 10 năm thi công, đường sắt Cát Linh - Hà Đông chưa thể 'chốt' lúc nào lăn bánh

TTO - Sau 10 năm thi công, dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông ở Hà Nội đã cơ bản hoàn thành nhưng đến nay các bộ, ngành liên quan vẫn chưa thể 'chốt' thời điểm đưa dự án vào khai thác thương mại.