Tag:

thoát khỏi Afghanistan

TTO - Một đoạn video cảm động ghi lại cảnh lính thủy quân lục chiến Mỹ nhấc bổng bé sơ sinh qua hàng rào thép gai trên bức tường bao quanh sân bay Kabul, để đưa đi cấp cứu giữa lúc hàng ngàn người cố chạy thoát khỏi Afghanistan. Video thoát khỏi Afghanistan

Video: Lính Mỹ nhấc bổng bé sơ sinh qua hàng rào thép gai ở sân bay Kabul để đưa đi cấp cứu
Camera 360   |   21/08/2021
Video: Lính Mỹ nhấc bổng bé sơ sinh qua hàng rào thép gai ở sân bay Kabul để đưa đi cấp cứu

TTO - Một đoạn video cảm động ghi lại cảnh lính thủy quân lục chiến Mỹ nhấc bổng bé sơ sinh qua hàng rào thép gai trên bức tường bao quanh sân bay Kabul, để đưa đi cấp cứu giữa lúc hàng ngàn người cố chạy thoát khỏi Afghanistan.