Tag:

thỉnh vong

Đại đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng, nguyện sám hối 49 ngày sau khi tình hình hoạt động tại chùa Ba Vàng gây xôn xao dư luận cả nước thời gian qua. Video thỉnh vong

Trụ trì chùa Ba Vàng xin lỗi, nguyện sám hối 49 ngày
Tin nóng   |   30/03/2019
Trụ trì chùa Ba Vàng xin lỗi, nguyện sám hối 49 ngày

Đại đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng, nguyện sám hối 49 ngày sau khi tình hình hoạt động tại chùa Ba Vàng gây xôn xao dư luận cả nước thời gian qua.