Tag:

Thiếu vắc xin

Đánh đập vợ, sát hại cả người thân, sẵn sàng đánh đấm nhau sau vài lời cãi vã… Thực trạng nhức nhối này đang mang đến nhiều lo ngại bạo lực lan tràn, cái ác lộng hành trong đời sống xã hội. Chi tiết sẽ có trong Tiêu điểm của Tin nóng 24h hôm nay, 29-8. Tin nóng 24h còn cập nhật nhiều tin tức đáng chú ý khác. Video Thiếu vắc xin

Live
  |   29/08/2019
Tin nóng 24h: Lo bạo lực lan tràn, cái ác lộng hành

Đánh đập vợ, sát hại cả người thân, sẵn sàng đánh đấm nhau sau vài lời cãi vã… Thực trạng nhức nhối này đang mang đến nhiều lo ngại bạo lực lan tràn, cái ác lộng hành trong đời sống xã hội. Chi tiết sẽ có trong Tiêu điểm của Tin nóng 24h hôm nay, 29-8. Tin nóng 24h còn cập nhật nhiều tin tức đáng chú ý khác.