Tag:

thiếu máy thở

TTO - Liên quan đến việc nhiều người dân mua máy thở sẵn sàng tự dùng tại nhà. Bộ Y tế và TP.HCM cam kết không thiếu máy thở và oxy cho người bệnh. Người dân hoàn toàn có thể yên tâm. Video thiếu máy thở

Video: Cam kết không thiếu máy thở và oxy, Bộ Y tế trấn an người dân yên tâm
Tin nóng   |   19/07/2021
Video: Cam kết không thiếu máy thở và oxy, Bộ Y tế trấn an người dân yên tâm

TTO - Liên quan đến việc nhiều người dân mua máy thở sẵn sàng tự dùng tại nhà. Bộ Y tế và TP.HCM cam kết không thiếu máy thở và oxy cho người bệnh. Người dân hoàn toàn có thể yên tâm.