Tag:

Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Hàng ngàn tăng ni, Phật tử trong và ngoài nước đã về chùa Từ Hiếu - Huế, để dự lễ rước xá lợi của thiền sư Thích Nhất Hạnh từ thiền đường Trăng Rằm qua thất Lắng Nghe vào sáng 29-1. Video Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Hàng ngàn tăng ni, Phật tử rước xá lợi thiền sư Thích Nhất Hạnh
Tin nóng   |   29/01/2024
Hàng ngàn tăng ni, Phật tử rước xá lợi thiền sư Thích Nhất Hạnh

Hàng ngàn tăng ni, Phật tử trong và ngoài nước đã về chùa Từ Hiếu - Huế, để dự lễ rước xá lợi của thiền sư Thích Nhất Hạnh từ thiền đường Trăng Rằm qua thất Lắng Nghe vào sáng 29-1.