24/09/2019
THU HẰNG – HỮU HẠNH - BẢO DUY
THU HẰNG – HỮU HẠNH - BẢO DUY

Đông đảo các bạn trẻ yêu thích trống vừa có dịp tham gia workshop “Trải nghiệm trống cùng drummers nổi tiếng” do Việt Thương Music cùng Pearl phối hợp tổ chức tại TP.HCM.