Tag:

Thích Minh Tuệ

Những ngày qua sức khỏe và con đường tu hành của ông Thích Minh Tuệ nhận được sự quan tâm, theo dõi đặc biệt của cộng đồng mạng xã hội. Sau đây là nội dung trả lời phỏng vấn của ông Thích Minh Tuệ. Video Thích Minh Tuệ

Chia sẻ của ông Lê Anh Tú (tên gọi khác là Thích Minh Tuệ) về việc tu hành
Tin nóng   |   12/06/2024
Chia sẻ của ông Lê Anh Tú (tên gọi khác là Thích Minh Tuệ) về việc tu hành

Những ngày qua sức khỏe và con đường tu hành của ông Thích Minh Tuệ nhận được sự quan tâm, theo dõi đặc biệt của cộng đồng mạng xã hội. Sau đây là nội dung trả lời phỏng vấn của ông Thích Minh Tuệ.