Tag:

thi tốt nghiệp 12

TTO - Chiều ngày 6-7, tại 2.243 điểm thi trên cả nước, hơn 1 triệu thí sinh đã tập trung để nghe phổ biến quy chế và làm thủ tục dự thi. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 vẫn do các địa phương chủ trì với 63 hội đồng thi. Video thi tốt nghiệp 12

Video: Chiều 6-7, hơn 1 triệu thí sinh cả nước hoàn tất thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT
Tin nóng | 06/07/2022
Video: Chiều 6-7, hơn 1 triệu thí sinh cả nước hoàn tất thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT

TTO - Chiều ngày 6-7, tại 2.243 điểm thi trên cả nước, hơn 1 triệu thí sinh đã tập trung để nghe phổ biến quy chế và làm thủ tục dự thi. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 vẫn do các địa phương chủ trì với 63 hội đồng thi.