Tag:

Thi THPT

TTO - Bản tin 30s Nóng 7-7: Từ 0h ngày 9-7 toàn TP.HCM sẽ giãn cách theo chỉ thị 16; Nhiều thí sinh thi THPT dương tính; Người từ TP.HCM đi các địa phương khác phải xét nghiệm 3 lần và tự cách ly 7 ngày; Dòng người xếp hàng dài xét nghiệm COVID-19… Video Thi THPT

Bản tin 30s Nóng: Toàn TP.HCM sẽ giãn cách theo chỉ thị 16 từ 0h ngày 9-7; Nhiều thí sinh thi THPT dương tính
30S Nóng   |   07/07/2021
Bản tin 30s Nóng: Toàn TP.HCM sẽ giãn cách theo chỉ thị 16 từ 0h ngày 9-7; Nhiều thí sinh thi THPT dương tính

TTO - Bản tin 30s Nóng 7-7: Từ 0h ngày 9-7 toàn TP.HCM sẽ giãn cách theo chỉ thị 16; Nhiều thí sinh thi THPT dương tính; Người từ TP.HCM đi các địa phương khác phải xét nghiệm 3 lần và tự cách ly 7 ngày; Dòng người xếp hàng dài xét nghiệm COVID-19…