11/10/2019

UBND TP.HCM vừa phê duyệt kế hoạch tổ chức tuyển chọn ý tưởng thiết kế đô thị và không gian ngầm cho khu vực nhà ga Bến Thành, quận 1. Đến tháng 12-2019, ban tổ chức sẽ công bố kết quả phương án được lựa chọn.