Tag:

thi thể trong bê tông

Bốn nữ bị can trong vụ án mạng ly kỳ “thi thể trong bê tông” tại Bình Dương được đưa tới hiện trường để thực nghiệm sau 4 tháng điều tra vụ án. Video thi thể trong bê tông

Đưa 4 nữ bị can thực nghiệm hiện trường vụ “thi thể trong bê tông”
Tin nóng   |   18/09/2019
Đưa 4 nữ bị can thực nghiệm hiện trường vụ “thi thể trong bê tông”

Bốn nữ bị can trong vụ án mạng ly kỳ “thi thể trong bê tông” tại Bình Dương được đưa tới hiện trường để thực nghiệm sau 4 tháng điều tra vụ án.