Tag:

thi hành án

TTO - Tập đoàn Trung Nguyên vừa phát đi thông cáo báo chí về việc tự nguyện thi hành án theo quyết định giám đốc thẩm Theo đó, ông Đặng Lê Nguyên Vũ (chủ tịch HĐQT Tập đoàn Trung Nguyên) đã nộp thêm 127 tỉ đồng thi hành án. Video thi hành án

Video: Ông Đặng Lê Nguyên Vũ nộp thêm 127 tỉ đồng thi hành án
Tin nóng   |   24/05/2021
Video: Ông Đặng Lê Nguyên Vũ nộp thêm 127 tỉ đồng thi hành án

TTO - Tập đoàn Trung Nguyên vừa phát đi thông cáo báo chí về việc tự nguyện thi hành án theo quyết định giám đốc thẩm Theo đó, ông Đặng Lê Nguyên Vũ (chủ tịch HĐQT Tập đoàn Trung Nguyên) đã nộp thêm 127 tỉ đồng thi hành án.