05/07/2019
LÂM THIÊN – HỒNG ĐỨC – THÚY QUYÊN
LÂM THIÊN – HỒNG ĐỨC – THÚY QUYÊN

Thời gian qua, bên cạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức đến người dân cũng như lắp đặt các thùng đựng các loại rác thải nguy hại là bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng dọc theo tuyến đường của huyện Lạc Dương, Ven hồ Đan Kia, hiện nay Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp với huyện Lạc Dương xây dựng đề án thí điểm thu hồi bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn thị trấn và huyện Lạc Dương.