17/09/2019

UBND tỉnh Phú Yên đang chỉ đạo chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư ác công trình xây dựng tỉnh Phú Yên đôn đốc các nhà thầu khẩn trương thi công nước rút công trình kè biển Đà Diễn, hoàn thành các hạng mục xung yếu trước mùa mưa bão năm nay.

Video liên quan