Tag:

theo dòng nước

Chỉ trong vòng ngày 7-10, hàng chục tấn rác thải, trong đó chủ yếu là cây củi mục đã tấp vào biển Bãi Sau- Vũng Tàu dài gần 10 cây số. Hàng trăm công nhân và nhân viên các khu du lịch đã được huy động để dọn sạch bãi biển. Video theo dòng nước

Rác “tấn công” bãi biển Vũng Tàu
Tin nóng | 08/10/2019
Rác “tấn công” bãi biển Vũng Tàu

Chỉ trong vòng ngày 7-10, hàng chục tấn rác thải, trong đó chủ yếu là cây củi mục đã tấp vào biển Bãi Sau- Vũng Tàu dài gần 10 cây số. Hàng trăm công nhân và nhân viên các khu du lịch đã được huy động để dọn sạch bãi biển.