Tag:

chỉ thị 16 kéo dài

TTO - Người dân TP.HCM đi chợ, mua hàng ở đâu, hoặc nhận thực phẩm ra sao từ 0h ngày 23-8? Những nhóm đối tượng nào được phép ra đường trong thời gian này? là những nội dung chính trong Robot Hỏi - Đáp về dịch COVID-19 số ra ngày 21-8. Video chỉ thị 16 kéo dài

Bạn có biết   |   22/08/2021
Robot Hỏi - Đáp: Người dân TP.HCM đi chợ, nhận thực phẩm ra sao từ 23-8? Ai được phép ra đường?

TTO - Người dân TP.HCM đi chợ, mua hàng ở đâu, hoặc nhận thực phẩm ra sao từ 0h ngày 23-8? Những nhóm đối tượng nào được phép ra đường trong thời gian này? là những nội dung chính trong Robot Hỏi - Đáp về dịch COVID-19 số ra ngày 21-8.