Tag:

theo chân

TTO - Đây là hình ảnh thiết bị cơ động thu gom chất thải rắn trên mặt sông Sài Gòn. Thiết bị lớn nhất được bố trí đi giữa, có ngàm lớn xòe ra hai bên để ‘ngoạm’ lấy rác về hệ thống bánh răng được xoay đưa rác lên tàu. Video theo chân

Video: Cận cảnh 'Cỗ máy gom rác' hiện đại làm đẹp cho sông Sài Gòn
Tin nóng | 30/04/2022
Video: Cận cảnh 'Cỗ máy gom rác' hiện đại làm đẹp cho sông Sài Gòn

TTO - Đây là hình ảnh thiết bị cơ động thu gom chất thải rắn trên mặt sông Sài Gòn. Thiết bị lớn nhất được bố trí đi giữa, có ngàm lớn xòe ra hai bên để ‘ngoạm’ lấy rác về hệ thống bánh răng được xoay đưa rác lên tàu.