Tag:

Thẻ xanh đi đường

TTO – Mới có 7 tỉnh thành chấp thuận chạy lại xe khách liên tỉnh? Tổ chức ra sao? Để được đi lại liên tỉnh, người dân cần đáp ứng những điều kiện gì? là những nội dung chính trong Robot Hỏi - Đáp về dịch COVID-19 số ra ngày 13-10. Video Thẻ xanh đi đường

Robot Hỏi - Đáp: Mới có 7 tỉnh thành cho chạy lại xe khách liên tỉnh? Cần điều kiện gì?
Bạn có biết   |   13/10/2021
Robot Hỏi - Đáp: Mới có 7 tỉnh thành cho chạy lại xe khách liên tỉnh? Cần điều kiện gì?

TTO – Mới có 7 tỉnh thành chấp thuận chạy lại xe khách liên tỉnh? Tổ chức ra sao? Để được đi lại liên tỉnh, người dân cần đáp ứng những điều kiện gì? là những nội dung chính trong Robot Hỏi - Đáp về dịch COVID-19 số ra ngày 13-10.