Tag:

Thẻ xanh COVID

TTO - Thẻ xanh COVID là điều kiện bắt buộc để có thể đi làm, đi chợ? Dịch vụ ăn uống ở TP.HCM muốn mở cửa phải đáp ứng những tiêu chí nào? là những nội dung chính trong Robot Hỏi - Đáp về dịch COVID-19 số ra ngày 21-9. Video Thẻ xanh COVID

Robot Hỏi - Đáp: Phải có thẻ xanh để đi làm, đi chợ? Dịch vụ ăn uống muốn mở cửa phải đạt tiêu chí nào?
Bạn có biết   |   21/09/2021
Robot Hỏi - Đáp: Phải có thẻ xanh để đi làm, đi chợ? Dịch vụ ăn uống muốn mở cửa phải đạt tiêu chí nào?

TTO - Thẻ xanh COVID là điều kiện bắt buộc để có thể đi làm, đi chợ? Dịch vụ ăn uống ở TP.HCM muốn mở cửa phải đáp ứng những tiêu chí nào? là những nội dung chính trong Robot Hỏi - Đáp về dịch COVID-19 số ra ngày 21-9.