Tag:

Thẻ ra vào chợ

TTO - Có 148/234 chợ truyền thống tạm ngưng hoạt động, vì thế Sở Công thương TP.HCM yêu cầu các chợ còn lại xem xét tăng phạm vi áp dụng phát phiếu đi chợ, chia ngày chẵn lẻ, nhất là ở những khu vực dịch bùng phát. Video Thẻ ra vào chợ

Video: TP.HCM tăng phạm vi phát phiếu, chia ngày đi chợ cho người dân
Tin nóng   |   11/07/2021
Video: TP.HCM tăng phạm vi phát phiếu, chia ngày đi chợ cho người dân

TTO - Có 148/234 chợ truyền thống tạm ngưng hoạt động, vì thế Sở Công thương TP.HCM yêu cầu các chợ còn lại xem xét tăng phạm vi áp dụng phát phiếu đi chợ, chia ngày chẵn lẻ, nhất là ở những khu vực dịch bùng phát.