Tag:

thế giới

Ngày 7-6, ông Pence đã đưa ra lời lên án được đánh giá là mạnh mẽ nhất cho đến nay về vai trò của ông Trump trong vụ bạo loạn Đồi Capitol vào ngày 6-1-2021. Video thế giới

Ông Trump bị 'đánh' vào tử huyệt vụ Đồi Capitol
Thế giới   |   08/06/2023
Ông Trump bị 'đánh' vào tử huyệt vụ Đồi Capitol

Ngày 7-6, ông Pence đã đưa ra lời lên án được đánh giá là mạnh mẽ nhất cho đến nay về vai trò của ông Trump trong vụ bạo loạn Đồi Capitol vào ngày 6-1-2021.