Tag:

thâu tàn cây

UBND thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp, chỉ đạo Ban Quản lý công trình đô thị thành phố điều phương tiện và người đến cắt nhánh, thâu tàn cây da trăm tuổi trên đường Hùng Vương để giảm sức nặng của cây, không để cây bị nghiêng thêm. Về lâu dài, UBND thành phố Sa Đéc đã chỉ đạo các ngành nghiên cứu đề ra giải pháp tối ưu nhằm giữ lại cây. Video thâu tàn cây

Tiến hành cắt tỉa, thâu tàn cây da trăm tuổi ở Sa Đéc
Tin nóng   |   31/08/2019
Tiến hành cắt tỉa, thâu tàn cây da trăm tuổi ở Sa Đéc

UBND thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp, chỉ đạo Ban Quản lý công trình đô thị thành phố điều phương tiện và người đến cắt nhánh, thâu tàn cây da trăm tuổi trên đường Hùng Vương để giảm sức nặng của cây, không để cây bị nghiêng thêm. Về lâu dài, UBND thành phố Sa Đéc đã chỉ đạo các ngành nghiên cứu đề ra giải pháp tối ưu nhằm giữ lại cây.