Tag:

Thấu hiểu

Trong đời sống thường nhật của các gia đình công nhân, thời gian trông coi, chăm sóc con nhỏ luôn là câu chuyện nhiều trăn trở. Nhiều địa phương đã nhìn nhận được thực tế nhưng không phải nơi nào cũng có thể tổ chức được cơ sở giữ trẻ để công nhân yên tâm làm việc. Mô hình nhà trẻ miễn phí tại một doanh nghiệp có khoảng 700 công nhân ở TP Đồng Xoài, Bình Phước, đã giải tỏa được nỗi lo này, cũng là kinh nghiệm đáng để chia sẻ với nhiều địa phương. Video Thấu hiểu

Nhà trẻ miễn phí cho con công nhân - con trẻ bình yên, cha mẹ an lòngLive
Tin nóng   |   19/07/2019
Nhà trẻ miễn phí cho con công nhân - con trẻ bình yên, cha mẹ an lòng

Trong đời sống thường nhật của các gia đình công nhân, thời gian trông coi, chăm sóc con nhỏ luôn là câu chuyện nhiều trăn trở. Nhiều địa phương đã nhìn nhận được thực tế nhưng không phải nơi nào cũng có thể tổ chức được cơ sở giữ trẻ để công nhân yên tâm làm việc. Mô hình nhà trẻ miễn phí tại một doanh nghiệp có khoảng 700 công nhân ở TP Đồng Xoài, Bình Phước, đã giải tỏa được nỗi lo này, cũng là kinh nghiệm đáng để chia sẻ với nhiều địa phương.