24/09/2019

“Thất Sơn tâm linh” tung trailer ám ảnh đến rợn người

Thất Sơn tâm linh - bộ phim kinh dị được mong chờ nhất trong năm vừa tung trailer ám ảnh đến rợn người ngay sau khi công bố ngày khởi chiếu chính thức 9.10. Đây là dự án được thực hiện trong 5 năm kể từ thời điểm kịch bản đầu tiên của phim được hoàn thành.