Tag:

tháo dỡ công trình

Ngày 11-1, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành văn bản chỉ đạo xử lý nghiêm việc xây dựng công trình sai phép, không phép bên trong Đồi Cù Đà Lạt. Theo đó, yêu cầu Công ty Hoàng Gia ĐL phải tháo dỡ toàn bộ công trình sai phép, không phép trên. Video tháo dỡ công trình

Công trình sai phép, không phép ở Đồi Cù Đà Lạt: yêu cầu chủ đầu tư tự giác tháo dỡ, hoàn thành trước 25-1
Tin nóng   |   11/01/2024
Công trình sai phép, không phép ở Đồi Cù Đà Lạt: yêu cầu chủ đầu tư tự giác tháo dỡ, hoàn thành trước 25-1

Ngày 11-1, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành văn bản chỉ đạo xử lý nghiêm việc xây dựng công trình sai phép, không phép bên trong Đồi Cù Đà Lạt. Theo đó, yêu cầu Công ty Hoàng Gia ĐL phải tháo dỡ toàn bộ công trình sai phép, không phép trên.