14/11/2019
HỮU DANH – ĐÌNH NHỰT – DIỄM HƯỜNG – QUỐC HUY
HỮU DANH – ĐÌNH NHỰT – DIỄM HƯỜNG – QUỐC HUY

Sau thời gian hoạt động không hiệu quả bởi địa điểm quy hoạch không phù hợp, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, đang khẩn trương tháo dỡ các quầy hàng chợ đêm.

Video liên quan