Tag:

thanh toán tiền điện trực tuyến

Từ tháng 9/2019, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã chính thức cung cấp 100% các dịch vụ điện theo phương thức trực tuyến này cho khách hàng, theo chủ trương chung của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Video thanh toán tiền điện trực tuyến

Điện lực Thành phố Mỹ Tho khuyến khích người dân thanh toán tiền điện trực tuyến
Bạn có biết   |   12/06/2020
Điện lực Thành phố Mỹ Tho khuyến khích người dân thanh toán tiền điện trực tuyến

Từ tháng 9/2019, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã chính thức cung cấp 100% các dịch vụ điện theo phương thức trực tuyến này cho khách hàng, theo chủ trương chung của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.