Tag:

thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt

Với hơn 8,4 triệu khách hàng tại 21 tỉnh, thành phố phía Nam (không bao gồm TP.HCM) phần lớn khách hàng sử dụng điện của Tổng Công ty điện lực miền Nam (EVNPSC) là người dân ở vùng nông thôn với thói quen thanh toán đa số là dùng tiền mặt. Video thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt

Phấn đấu đến cuối năm 2022, 100% người dân miền Nam thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt
Bạn có biết   |   03/06/2020
Phấn đấu đến cuối năm 2022, 100% người dân miền Nam thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt

Với hơn 8,4 triệu khách hàng tại 21 tỉnh, thành phố phía Nam (không bao gồm TP.HCM) phần lớn khách hàng sử dụng điện của Tổng Công ty điện lực miền Nam (EVNPSC) là người dân ở vùng nông thôn với thói quen thanh toán đa số là dùng tiền mặt.