Tag:

thanh toán không dùng tiền mặt

Chiều tối 18-6 - ngày thứ ba của Lễ hội “Không tiền mặt”- đã thu hút nhiều người dân đến tham dự. Sau hai ngày liên tiếp diễn ra các hoạt động tại khu vực đường Lê Lợi, lễ hội vẫn thu hút rất nhiều người dân, đặc biệt là các bạn trẻ quan tâm. Video thanh toán không dùng tiền mặt

Lễ hội 'Không tiền mặt' ngày thứ ba thu hút đông đảo người tham dự
Bạn có biết   |   19/06/2023
Lễ hội 'Không tiền mặt' ngày thứ ba thu hút đông đảo người tham dự

Chiều tối 18-6 - ngày thứ ba của Lễ hội “Không tiền mặt”- đã thu hút nhiều người dân đến tham dự. Sau hai ngày liên tiếp diễn ra các hoạt động tại khu vực đường Lê Lợi, lễ hội vẫn thu hút rất nhiều người dân, đặc biệt là các bạn trẻ quan tâm.