13/06/2019

Thanh Hóa: 54 tổ chức, cá nhân kinh doanh xăng dầu trái phép

Ngày 13-6, Sở Công thương tỉnh Thanh Hóa cho biết hiện toàn tỉnh còn 54 tổ chức, cá nhân kinh doanh xăng dầu trái phép. Chủ yếu là các cửa hàng, trụ bơm mini bán lẻ xăng dầu tại các khu dân cư, tập trung ở các huyện Hoằng Hóa, TP Sầm Sơn, Thiệu Hóa, Hậu Lộc.

Video liên quan