Tag:

Thanh Đông Bắc

TTO - Đắp đá ngăn dòng chảy để bắt cá suối là một cách đánh bắt thủ công truyền thống ở các tỉnh miền núi phía Bắc. Mùa đông hết vụ ong rừng, nhóm Thanh Đông Bắc cùng nhau trải nghiệm một buổi tự tay đắp đá, ngăn dòng nước để bắt cá suối ở Bắc Kạn. Video Thanh Đông Bắc

Thú vị   |   29/12/2020
Cùng nhau đắp đá, ngăn dòng chảy để bắt cá suối ở Bắc Kạn

TTO - Đắp đá ngăn dòng chảy để bắt cá suối là một cách đánh bắt thủ công truyền thống ở các tỉnh miền núi phía Bắc. Mùa đông hết vụ ong rừng, nhóm Thanh Đông Bắc cùng nhau trải nghiệm một buổi tự tay đắp đá, ngăn dòng nước để bắt cá suối ở Bắc Kạn.