Tag:

thân nhân bệnh nhân

Thân nhân người bệnh phải trả một khoản phí trong những ngày lưu lại bệnh viện để chăm sóc người thân điều trị bệnh đang là vấn đề gây nhiều tranh cãi tại TP.HCM. Câu hỏi đặt ra là, việc thu phí này có “xứng đồng tiền bát gạo” hay không? Video thân nhân bệnh nhân

Thân nhân người bệnh phải trả phí, có “xứng đồng tiền bát gạo”?
Tin nóng | 12/04/2019
Thân nhân người bệnh phải trả phí, có “xứng đồng tiền bát gạo”?

Thân nhân người bệnh phải trả một khoản phí trong những ngày lưu lại bệnh viện để chăm sóc người thân điều trị bệnh đang là vấn đề gây nhiều tranh cãi tại TP.HCM. Câu hỏi đặt ra là, việc thu phí này có “xứng đồng tiền bát gạo” hay không?